Jogi nyilatkozat

 

www.eskuvo.sk portál használatának feltételei és szabályai

 

Tisztelt látogatók, üdvözöljük önöket az eskuvo.sk portálon.

Mielőtt elkezdik használni ezeket az oldalakat, ismerjék meg kérem alaposan a portál használatának feltételeit és szabályait (a továbbiakban csak „szabályok“).

 

I Cikkely – Általános rendelkezések

Ezen szabályok rendeltetése értelmében a portál azokat az oldalakat jelenti, amelyeket a www.eskuvo.sk link lefed. A portál üzemeltetése, a szolgáltatások használata, az üzemeltető és felhasználó jogai és kötelességei ezen szabályokhoz igazodnak. A portál használatának feltétele ezen szabályok elfogadása. A szabályok elfogadását a felhasználó azzal fejezi ki, hogy használja ezt a portált. Ezen szabályok megszegésének esetében az üzemeltető érvényesítheti az általuk kifejezett intézkedéseket.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője „ roland kálmán|aPRO service “ (a továbbiakban csak „üzemeltető“), a Szlovák Köztársaság Vállalkozói jegyzékében a 201-13602 számmal bejegyezve.

II Cikkely – A szellemi tulajdon jogai

Az üzemeltető fenntartja a portál oldalain levő tartalom összes szerzői jogát, beleértve a szöveget, az oldalak grafikai dizájnját, technikai vázlatokat, számítógépes programokat, grafikát és multimediális fájlokat, választékát és rendezését. Az oldalak tartalmát az üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül nem szabad semmiféleképpen változtatni, másolni, letölteni vagy másképp terjeszteni, önállóan vagy más anyagok részeként. Ez nem vonatkozik az oldalak tartalmának magánjellegű (nem kereskedelmi) célra történő terjesztésére feltéve, hogy az ilyen jellegű terjesztés nem képes veszélyeztetni az üzemeltető szerzői jogait. Az oldalak terjesztésének engedélyét az üzemeltető bármikor visszavonhatja.

 

III. Cikkely – Hivatkozások harmadik felek internetes oldalaira

Ezen a portálon a felhasználók számára közzétett összes információ csupán informatív jellegű. A portálon levő oldalak tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek internetes oldalaira. Az üzemeltető nem felel a ezen weboldalak tartalmáért. Abban az esetben, ha a harmadik felek internetes oldalai tartalmaznak hivatkozást ezen portál oldalaira, és ha a hivatkozások valamint tartalmuk nem volt az üzemeltető által előre írásosan engedélyezve, az üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli ezekért a hivatkozásokért.

 

IV Cikkely – A felhasználó viselkedése

A felhasználó kötelezi magát, hogy ezen portál használata közben a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogi előírásoknak, illemszabályoknak és ezen szabályoknak megfelelően jár el, és nem fogja sérteni sem az üzemeltető, sem a többi felhasználó jó hírnevét. A felhasználó kötelezi magát, hogy főként nem fog:

-          ezen portál oldalain semmilyen, jogi előírást sértő híreket vagy anyagokat terjeszteni, olyan híreket vagy anyagokat, amelyek érintik a harmadik felek jogait és érdekeit, amelyek az emberi méltósággal ellenkeznek, amelyek a tartalmuk által bármilyen módon diszkriminálóak nemzetiségi, faji, nemi szempontból, és amelyek törvényellenes tevékenységet vagy erőszakot hirdetnek,

-          vírusokat tartalmazó üzeneteket, vagy bármilyen veszélyes vagy káros alkalmazásokat küldeni,

-          nem kívánt üzenetek (spam), körlevelek szétküldésére használni a portált,

-          beavatkozni a portál biztonságába vagy másképp kihasználni azt,

-          beavatkozni a portál használatába más felhasználók oldaláról,

-          kihasználni a portált személyes haszon érdekében, amely bármiféle személyes kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos,

-          próbálkozni ezen portál olyan részeinek a megszerzésével, amelyek a nyilvánosság általi használatból ki vannak zárva.

 

V Cikkely – Korlátozások és bírságok

Ezen portál szolgáltatásaihoz való hozzáférés és a használatuk semmilyen módon nem követelhető és nem tartható rá igény jogilag. A felhasználó tudatában van annak, hogy többek között sor kerülhet a szolgáltatás rossz hozzáférhetőségére, vagy működésének teljes megszűnésére, üzenet kézbesítésének kimaradására, vagy sérült illetve nem teljes üzenet kézbesítésére, vagy késői kézbesítésére, bármilyen adatok letörlésére stb. az üzemeltető tevékenységétől függetlenül. Az említettekért az üzemeltető nem felel.

Az üzemeltető megvalósíthatja a bírságokat abban az esetben, ha a felhasználó a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogi előírásoknak vagy az illemszabályoknak ellentmondóan használja a portált, esetleg megszegi ezeket a szabályokat. Az üzemeltető a következő bírságok bármelyikét használhatja: a felhasználó figyelmeztetése, a portál használatának azonnali korlátozása vagy a portál használatának a meggátolása a felhasználóval szemben.

Ha a felhasználó reklámot helyez el ezen a portálon (főleg a Fotóalbum, Bazár és Fórum szekcióban), esetleg a termékeinek vagy szolgáltatásainak másféle prezentációját, vagy harmadik felek termékeinek, szolgáltatásainak prezentációját ezekkel a szabályokkal ellenkező módon, abban az esetben a portál üzemeltetője jogosult ezeket a reklámokat, prezentációkat a portálról eltávolítani.  2011 július 1-től bárki használhatja a BAZÁRT, beleértve a jogi személyeket is!

 

VI Cikkely – A személyes adatok védelme

Némelyik szolgáltatás eléréséhez ezeken az oldalakon a felhasználónak regisztrálnia kell magát, amihez szükséges, hogy megadjon bizonyos adatokat. Ezek az információk nem lesznek kiadva harmadik személyeknek. A felhasználó regisztrációs ív kitöltésével beregisztrálja magát a portálon, amelyben kitölti a bejelentkezési nevét és jelszavát és egyúttal megadja az e-mail címét. Ezzel a regisztráció sikeresen befejeződik. Az e-mail cím, amit a felhasználó a regisztrációnál megad, a felhasználó azonosítására, az üzemeltető és a felhasználó közötti kommunikációra szolgál, és a felhasználó egyúttal beleegyezéstét adja informatív jellegű e-mailek esetleg reklámlevelek elküldéséhez. A portál felhasználója tudatában van annak, hogy bármilyen adatok elküldése a portálra önkéntesen történik és az elküldőjüknek nem keletkezik ezáltal semmilyen joga és az üzemeltetőnek semmilyen kötelessége. Ezen a portálon nem halmozódnak semmilyen személyes jellegű adatok úgy, ahogy az a T. t. 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről szóló törvényben, a későbbi előírások hangzásában meg van fogalmazva, és ezért az esetleges megjelenítésükért a portálon az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség.

 

VII Cikkely – A portál vitafóruma

Az üzemeltető ezen a portálon vitafórum szolgáltatást nyújt, és ezzel lehetőséget ad a felhasználóknak főleg:

-          saját profil kialakítására a portálon való regisztrációval

-          kommentek hozzáadására egyes témákhoz

-          nyílt beszélgetésbe bekapcsolódni

-          privát üzeneteket írni más regisztrált felhasználóknak

-          saját téma alapítását nyílt beszélgetésben

-          feltölteni és nyilvánosságra hozni saját fájlokat

 

Minden felhasználónak csak egy felhasználói profilja lehet kialakítva. Ellenkező eset megállapításakor a felhasználó profiljai az üzemeltető figyelmeztetése nélkül ki lehetnek törölve és csak az eredeti, az ilyen felhasználó által első kialakított profil lesz meghagyva.

 

VII Cikkely – Záró rendelkezések

Az üzemeltetőnek joga van a portál terjedelmét, tartalmát, vagy a portál kínálatát bármikor megváltoztatni, vagy a portál üzemeltetését harmadik személyre bízni (esetleg azzal, hogy ilyen harmadik feleknek hozzáférésük lesz bizalmas információkhoz a felhasználóról) vagy megszüntetni a portál üzemeltetését, a felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül.

Ezeket a felhasználási feltételeket és szabályokat az üzemeltető bármikor megváltoztathatja.

  

Ezek a szabályok 2010. 3. 15.-én lépnek érvénybe.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

szlovák változat:

 

Podmienky a pravidlá používania portálu www.eskuvo.sk

 

Vážení návštevníci, vítame Vás na portáli eskuvo.sk.

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito podmienkami a pravidlami používania portálu (ďalej len „pravidlá“).

 

Článok I – Všeobecné ustanovenia

Portálom pre účely týchto pravidiel sa rozumejú internetové stránky obsiahnuté pod linkou www.eskuvo.sk. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

Túto stránku vlastní a prevádzkuje „ roland kálmán|aPRO service “ (ďalej len „prevádzkovateľ“), zapísaný v Živnostenskom registri v Slovenskej republike číslo 201-13602.

Článok II – Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického dizajnu stránok, technických náčrtov, počítačových programov, grafiky a multimediálnych súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok na súkromné (nekomerčné) účely za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa. Udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

 

Článok III -- Odkazy na internetové stránky tretích strán

Všetky informácie uvedené na tomto portáli sprístupnené jeho užívateľom majú len informatívny charakter. Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

 

Článok IV -- Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa, ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude najmä:

-          šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích strán, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska národnosti, náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie,

-          zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé aplikácie,

-          využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,

-          zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať,

-          zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov,

-          využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu,

-          pokúšať sa získať prístup k častiam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti.

Článok V – Obmedzenia a sankcie

Prístup a používanie služieb tohto portálu nie je nijako právne vymáhateľné a nárokovateľné. Užívateľ berie na vedomie, že môže dôjsť okrem iného k zlej dostupnosti služby, či jej úplnej nefunkčnosti, k nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy, k zmazaniu akýchkoľvek dát a pod. nezávisle od činnosti prevádzkovateľa. Za uvedené prevádzkovateľ nezodpovedá.

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, prípadne porušuje tieto pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.

V prípade, že užívateľ na tomto portáli (hlavne v sekcii Fotoalbumy, Bazár a Fórum) v rozpore s týmito pravidlami zverejní reklamu, prípadne inú prezentáciu svojich služieb alebo výrobkov, alebo služieb tretích strán, prevádzkovateľ tohto portálu je oprávnený tieto reklamy, prezentácie alebo príspevky z portálu odstrániť. Od 1.7.2011 sekciu BAZÁR môžu využívať aj právnické osoby.

 

Článok VI – Ochrana osobných údajov

Na prístup k niektorým službám na stránkach tohto portálu sa užívateľ musí zaregistrovať, pričom je potrebné, aby poskytol určité údaje. Tieto informácie nebudú poskytnuté tretím osobám. Užívateľ sa zaregistruje na portáli vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí prihlasovacie meno a heslo a zároveň uvedie svoju e-mailovú adresu. Týmto je registrácia úspešne dokončená. E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, a užívateľ zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informačných prípadne reklamných e-mailov. Užívateľ tohto portálu berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na portál je dobrovoľné a ich odosielateľovi z toho neplynú žiadne práva a pre prevádzkovateľa žiadne povinnosti. Na tomto portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto za ich prípadné uverejnenie na portáli v častiach dostupných verejnosti nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

 

Článok VII – Diskusné fórum portálu

Prevádzkovateľ na tomto portáli poskytuje službu diskusné fórum, a tým možnosť užívateľom najmä

-          vytvárať si vlastný profil registráciou na tomto portáli

-          pridávať komentáre k jednotlivým témam

-          zapojiť sa do verejnej diskusie

-          písať súkromné správy iným zaregistrovaným užívateľom

-          založiť vlastnú tému vo verejnej diskusii

-          nahrať a zverejniť vlastné súbory.

 

Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané a ponechaný iba pôvodný, prvý vytvorený profil takýmto užívateľom.

 

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretej osobe (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi) alebo prestať portál prevádzkovať, bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľa.

Tieto podmienky a pravidlá používania môže prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od 15.3.2010